Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

28 Μαΐου 1821. Ξεκινᾶ ἡ πολιορκία τοῦ Ἀγρινίου.

Στὶς 26 καὶ στὶς 27 Μαΐου τοῦ 1821 οἱ ὁπλαρχηγοὶ τῆς Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, μετὰ ἀπὸ συσκέψεις, ἀποφασίζουν νὰπολιορκήσουν τὸ Ἀγρίνιον.
Ἤδη ἀπὸ τὶς 24 Μαΐου τοῦ 1821 τὸ Μεσολόγγι ἦταν ἐλεύθερο καὶ οἱ
Τοῦρκοι ποὺ διέμεναν ἐκεῖ διέφυγαν γιὰ τὸ Ἀγρίνιον. Τὴν σημαία τῆς ἐπαναστάσεως στὸ Μεσολόγγι τὴν ὕψωσε ὁ Δημήτριος Μακρῆς. (Ὁ Φιλήμων γράφει Μακρῦς.)
Συγκεντρώθηκαν λοιπὸν ἔξω ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιον καὶ ἔγιναν κάποιες μικρὲς συγκρούσεις στὶς 27 Μαΐου, ἔξω ἀπὸ αὐτό. Ὁ Ἀλέξανδρος Βλαχόπουλος, ὁ Δημήτριος Μακρῆς, ὁ Κωνσταντῖνος Σαδήμας (ἤ Σιαδήμας), ὁ Γεώργιος  Τσιόγκας, ὁ Ἀνδρέας Ἴσκος, ὁ Γεώργιος Βαρνακιώτης, Γιώτης Βαρνακιώτης καὶ ὁ Θοδωράκης Γρίβας, ποὺ τυχαίως ἦταν στὴν περιοχή, ἦταν οἱ ὁπλαρχηγοὶ ποὺ ἀνέλαβαν ἐτοῦτο τὸ ἔργο..
Οἱ ὁπλαρχηγοὶ δὲν ἔφθασαν ὅλοι τὴν ἰδίαν ἡμέρα, ἀλλὰ σταδιακῶς. Γιὰ παράδειγμα ὁ Γιώτης Βαρνακιώτης ἔφθασε στὶς 3 Ἰουνίουκαὶ ὁ ἀδελφός του στὶς 30 Μαΐου.
Ὅμως οἱ τοῦρκοι κρατοῦσαν δυνατὲς θέσεις καὶ εἶχαν ἐνισχυθῇ καὶ μὲ τοὺς τούρκους ποὺ διέφυγαν τοῦ Μεσολογγίου.
Τὰ σπίτια τους μικρὰ φρούρια, μὲ διπλὲς καὶ τριπλὲς τειχίσεις, κάποιες φορές.
Στὶς 28 Μαΐου, νωρὶς τὸ πρωΐ, ἔτρωγαν διάφοροι τοῦρκοι μετὰ τῶν οἰκογενειῶν τους, ἀπολύτως χαλαρά. Ἀκούγοντας πυροβολισμούς, οἱ κατοικοῦντες στὰ ἄκρα τῆς πόλεως, προώθησαν τὶς οἰκογένειές τους στὰ ἐσωτερικὰ κτίσματα καὶ κλείστηκαν μαζύ τους κι αὐτοί.
Οἱ δικοί μας, βρίσκοντας στρωμένα τραπέζια, ἔλαβαν μερίδιο καὶ μετὰ ξεκίνησαν τὸν πόλεμο. Ὅμως τοὺς ἔλειπαν τὰ ἐφόδια.
Κάποιος Ἄγγλος, ὁ Χούνδρεσον, εἶχε φθάσῃ στὸν Πατραϊκὸ γιὰ νὰ πουλήσῃ μπαρούτι καὶ ὅπλα. Μαθαίνει γιὰ τὸν ξεσηκωμὸ καὶ πάει μόνος του καὶ παραδίδει ὅλο του τὸ ἐμπόρευμα στοὺς πολιορκητὲς τοῦ Ἀγρινίου. Ζήτησε μάλλιστα νὰ μείνῃ κι αὐτὸς στὸ πλευρό τους νὰ πολεμήσῃ.

Ἡ πολιορκία τραβοῦσε. Οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Ἀρβανίτες ζορίζονταν. Τότε ὁ Νούρκας Σέρβανης, κεφαλὴ τῶν Ἀρβανιτῶν, συμφωνεῖ μὲ τὸν Βαρνακιώτη καὶ φεύγει μὲ τοὺς δικούς του.
Οἱ τοῦρκοι ἔμειναν μόνοι τους.
Σὲ λίγες ἡμέρες, στὶς 11 Ἰουνίου, θὰ παρεδίδοντο κι αὐτοί.
Φιλονόη.
Πληροφορίες ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Φιλήμονα  καὶ τὸ ἔργο του «Δοκίμιον Ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως».
φωτογραφία

 Πηγή: http://sanshmerafilonoi.gr/2013/05/28/f-28-maioy-1821-xekina-h-poliorkia-toy-agrinioy/    Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ) http://bibliotikitisalexandreias.blogspot.gr/ -. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου